Dodaj strone

Podlasie

Dodane przez w kategorii dnia 8-25-16

Podlasie

Podlasie to historyczny rejon położony na Nizinie Podlaskiej. Na północnym-wschodzie graniczy z Litwą, a na wschodzie z Białorusią. Na przestrzeni dziejów Podlasie było ośrodkiem ważnych zdarzeń historyczno – politycznych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku, Podlasie w całości znalazło się w granicach państwa polskiego.

Stolicą regionu jest Białystok, będący największym centrum przemysłowym oraz ośrodkiem kulturalnym i naukowym regionu. Działa tu większość instytucji kulturowych i uczelni wyższych, w tym: teatry, filharmonia, muzea, uniwersytet, akademia medyczna, politechnika, wyższe szkoły ekonomiczne. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż miasto jest jednym z wyróżniających się ośrodków sztuki lalkarskiej w kraju. Pozostałe miasta Podlasia to w większości miejscowości o długiej historii.

Uwarunkowania, zarówno geograficzne, jak i historyczne sprawiły, że Podlasie, jest miejscem współistnienia różnorodnych narodów i kultur. Uformował się tu niepospolity pejzaż kulturowy, charakteryzujący się obfitością wyznaniową i bogactwem obyczajów. Od stuleci na tym obszarze funkcjonują obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Żydzi. Nie dziwi zatem fakt, obecność na tym obszarze cerkwi, meczetów i licznych kościołów, jak na przykład cerkiew św. Mikołaja w Białowieży, czy klasztor i cerkiew w Supraślu.

Podlasie to region, w którym do dzisiaj można poznać naturalne krajobrazy, puszcze i lasy, jeziora oraz doliny rzek. O wyjątkowych walorach przyrodniczych tego regionu, nie tylko w skali Polski, ale całej Europy, poświadczają zespoły i elementy środowiska naturalnego objętego ochroną.

Poprzez naszą witrynę chcielibyśmy przybliżyć ten wyjątkowy rejon naszego kraju.

Dodatkowe informacje